top of page

דמיון  מודרך

דמיון מודרך הוא כלי קוגניטיבי המשמש להרפיה נפשית עמוקה ותרגול מנטלי של התנהגויות קשות ליישום ביום יום. דמיון מודרך מונחה מאפשר חיות באופן חושי של תמונות ומצבים. מטרת הדמיון המודרך היא להביא לאיזון, ריפוי והגשמה. בנוסף דמיון מודרך מחזק את הרגשת הביטחון העצמי והדימוי עצמי. הליווי של דמיון מודרך לתהליך הטיפולי מעודד את הגשמת המטרה, העלאת החיבור ומתן תחושה עצמית חיובית ושליטה בדחפים והרגשות השליליים.

bottom of page